malarstwo

 

Regulamin
Konkursu Plastycznego „Miasto moje a w nim….”
Świecie – SOK Stokrotka’2020

Rok 2020 jest rokiem jubileuszowym dla naszego miasta. W tym roku przypada 100-lecie powrotu Świecia do macierzy. Na zakończenie obchodów proponujemy udział w konkursie plastycznym.

ORGANIZATOR:
Spółdzielczy Ośrodek Kultury „Stokrotka”
Ul. Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie
Tel. 52/3312188

CEL:
- uczczenie jubileuszu 100-lecia powrotu Świecia do macierzy.
- wyłonienie osób uzdolnionych plastycznie
- pobudzenie i kształtowanie własnej wyobraźni
- utrwalenie wiedzy historycznej dot. miasta Świecia

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- tematyka prac złożonych na konkurs musi dotyczyć do wyboru: ważnej postaci w 100-letniej historii Świecia lub wydarzenia historycznego lub architektury lub pejzażu związanego z naszym miastem,
- konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych,
- grupy wiekowe 7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat, 19 lat i więcej,
- każdy uczestnik składa pracę wykonaną indywidualnie (nie przyjmujemy prac zbiorowych!),
- format oraz technika prac dowolna (np. malarstwo, rysunek, grafika, collage z trwale mocowanych materiałów),
- obowiązkowy czytelny opis pracy ( imię i nazwisko autora, wiek, placówka – adres i nr tel. lub adres i nr telefonu autora, imię i nazwisko opiekuna/instruktora, adres e-mail),
- obowiązkowo do każdej pracy musi być dołączone wypełnione i podpisane oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych,
- nadesłane prace muszą być pracami autorskimi uczestników konkursu.
UWAGA! nie przyjmujemy prac przestrzennych np. rzeźb, makiet itd.

TERMIN:
Termin nadsyłania prac upływa 15 grudnia 2020r. Prace należy przesłać na adres organizatora podany wyżej.
Prace można też dostarczyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00) do SOK Stokrotka. Przy wejściu do SOK będzie przygotowana urna, do której będzie można wrzucić zapakowaną i zabezpieczoną pracę z opisem „konkurs plastyczny”.
Regulamin wraz z oświadczeniem do pobrania na stronie www.stokrotka.smswiecie.pl
O wynikach konkursu oraz o terminie indywidualnego odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

UWAGI KOŃCOWE:
Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac.

 OŚWIADCZENIE:


We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.