malarstwo   

 

KONKURS PLASTYCZNY

I FOTOGRAFICZNY

 

 

 

 

 

 

Regulamin
Konkursu plastycznego i fotograficznego
„Osiedle Marianki widziane moimi oczami”
Świecie – SOK Stokrotka’2022
Na przełomie roku 1971/72 powstały pierwsze bloki na największym osiedlu mieszkaniowym w Świeciu. W tym roku przypada 50-lecie powstania Osiedla Marianki, które cały czas się rozwija i rozrasta do dnia dzisiejszego.

ORGANIZATOR:
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu
• Spółdzielczy Ośrodek Kultury „Stokrotka”
Ul. Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie
Tel. 52/3312188 k. 605 877 625
CEL:
- uczczenie jubileuszu 50-lecia powstania Osiedla Marianki w Świeciu
- wyłonienie osób uzdolnionych plastycznie
- pobudzenie i kształtowanie własnej wyobraźni
- utrwalenie wiedzy historycznej dot. miasta Świecia

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych,
- grupy wiekowe 7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat, 19 lat i więcej,
- każdy uczestnik składa pracę wykonaną indywidualnie (nie przyjmujemy prac zbiorowych!),
- format prac dowolny, technika do wyboru - malarstwo, rysunek, grafika, fotografia,
- obowiązkowy czytelny opis pracy ( imię i nazwisko autora, wiek, placówka – adres i nr tel. lub adres i nr telefonu autora, imię i nazwisko opiekuna/instruktora, adres e-mail),
- obowiązkowo do każdej pracy musi być dołączone wypełnione i podpisane oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych,
- nadesłane prace muszą być pracami autorskimi uczestników konkursu,
UWAGA! nie przyjmujemy prac przestrzennych np. rzeźb, makiet itd.

TERMIN:
Termin nadsyłania prac upływa 21 czerwca 2022r. Prace należy przesłać na adres SOK Stokrotka podany wyżej. Prace można też dostarczyć osobiście (od poniedziałku do piątku) do SOK Stokrotka.
Regulamin wraz z oświadczeniem do pobrania na stronie www.stokrotka.smswiecie.pl
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Nagrody zostaną wręczone podczas organizowanej przez nas imprezy plenerowej- „Muzyczny wspomnień czar„
- 1 lipca 17.oo park przy Małym Blankuszu w Świeciu.

UWAGI KOŃCOWE:
Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac.

OŚWIADCZENIE:


We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.