KONKURS PLASTYCZNY - "Własnoręcznie wykonana ozdoba wielkanocna"

ZASADY UCZESTNICTWA:

-każdy uczesnik może dostarczyć max. 3 ozdoby (np. palmy, pisanki, kraszanki, stroiki, koszyczki wielkanocne itp.)
-prace będą oceniane w nastepujacych grupach wiekowych:
 I - szkoły podstawowe
 II - gimnazja,
 III - szkoły ponadgimnazjalne,
 IV - 19 lat i wiecej
-prace powinny być zaopatrzone w następujące informacje:
 a) imię i nazwisko autora,
 b) grupa wiekowa,
 c) nazwa szkoły lub miejscowość
UWAGA! kazdy uczestnik do swoich prac dołącza wypełnione oświadczenie, które jest warunkiem uczestnictwa w konkursie (załącznik).
-organizator pozostawia pełną dowolność w doborze materiałów i technik wykonania
 
TERMIN SKŁADANIA PRAC I PODSUMOWANIE KONKURSU:
Prace prosimy składać do 07.04.2017r. 
                 w SOK "Stokrotka"
                 ul. Wyszyńskiego 15
                 86-105 Świecie tel. 52 3312188
Wszystkich nagrodzonych powiadomimy telefonicznie lub pisemnie o terminie wreczenia nagród.
 
DLA  AUTORÓW  NAJLEPSZYCH  PRAC  CIEKAWE  NAGRODY !!!!