uniwersystet

 

 

 

 ZAPRASZAMY NA KOLEJNY 

 ROK AKADEMICKI 2019/2020


 

 

 

                  

 

 

 

TERMINY WYKŁADÓW W UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU W ŚWIECIU

Semestr I roku akademickiego  2019/2020

1/   17.10.2019r., godz. 17.00INAUGURACJA - wykład inauguracyjny  „Z lasu i znad rzeczki do spiżarni i domowej apteczki”

                                                       -  wygłosi dr inż. Piotr Wasilewski   -UTP Bydgoszcz                                                  

2/   21.11.2019r.  godz. 17.00 –  FESTIWAL PODRÓŻNIKÓW

                                                      I wykład: temat już wkrótce......

                           godz. 19.00       II wykład: temat już wkrótce......                                            

3/   28.11.2019r.  godz. 17.00 – "Sposoby dysponowania swoim majątkiem: testament, umowa darowizny, umowa dożywocia, umowa renty

                                                    i ich konsekwencje"

                                                      -  notariusz mgr Monika Zarzecka                                                        

4/  12.12.2019r.  godz. 17.00 –  "Losy Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej po agresji sowieckiej 17 wrzesnia 1939"

                                                      -  prof. dr hab. Adam Sudoł - UKW Bydgoszcz

5/  19.12.2019r.  godz. 17.00 –  Spotkanie Świąteczne                                                       

7/  16.01.2019r.  godz. 17.00 –  temat w trakcie ustalania

                                                    - prof. zw. dr hab. Jacek Woźny – UKW Bydgoszcz

 

ZAJĘCIA DODATKOWE;

JĘZYK  ANGIELSKI  dla zapisanej grupy słuchaczy                                                                                         

ZAJĘCIA  PLASTYCZNE  dla zapisanej grupy słuchaczy                        

ZAJĘCIA  GIMNASTYCZNE  PONIEDZIAŁEK I ŚRODA godz. 18.45

UWAGA!!! – przypominamy wysokość opłat :

jednorazowe wpisowe dla nowych słuchaczy  - 10zł/1os – członek SM w Świeciu

                                                                             - 12zł/1os. – pozostałe osoby

opłata semestralna           – 18zł/ semestr/1os – członek SM w Świeciu

                                            -  20zł/semestr/1os.- pozostałe osoby

                   

zajęcia dodatkowe opłata -  10zł/m-c/1os./1 rodzaj zajęć/ - członek SM w Świeciu

                                            -  12zł/m-c/1os./1 rodzaj zajęć/ - pozostałe osoby