47

 

    WŁASNORĘCZNIE WYKONANA

    KARTKA  WIELKANOCNA

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR:

SOK "Stokrotka"

ul. Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie

tel. 52 3312188


ZASADY UCZESTNICTWA:

- każdy uczestnik może dostarczyć max. 2 prace w formacie max. A-5

- prace będą oceniane w grupach wiekowych: kl. 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat,  19 lat i więcej,

- obowiązkowo prace należy podpisać, podać wiek uczestnika  nie klasę , nr telefonu, nazwę szkoły lub miejscowość,

- obowiazkowo do kazdej pracy musi być dołączone wypełnione i podpisane oświadczenie, które stanowi załącznik do regulaminu,

- technika prac dowolna,

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

22.03.2018rna adres j.w.

UWAGI KOŃCOWE:

Wszystkich nagrodzonych powiadomimy tel. lub pisemnie o terminie wreczenia nagród!!! ATRAKCYJNE NAGRODY !!!

Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

OŚWIADCZENIE