TKKF Marianki

Ogłoszenie o likwidacji Ogniska Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Marianki” w Świeciu

                      Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 3/2014 Walnego Zebrania Członków Ogniska Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Marianki” w Świeciu, z dnia 21.11.2014r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura sprawy BY.XIII NS-REJ.KRS/013450/14/242 z dnia 02.01.2015r. wszczęta została likwidacja Ogniska Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Marianki” z siedzibą 86-105 Świecie, ul. Wyszyńskiego 15. Adres do korespondencji j.w.

Likwidatorami stowarzyszenia zostali: Jurek Olkowski, Lucyna Muchowska, Janina Kunc.